İhtiyari Arabuluculuk

İhtiyari Arabuluculuk

Toplumda yıllardır geleneksek olarak uygulansa da Hukuk Sistemimize giren 6325 Sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu resmileştikten sonra Ticari ve İş Hukuku uyuşmazlıklarda ön başvuru zorunlu hale getirilmiştir. Bir çok dava türünün bu şekilde çözüme kavuşturulabileceği zorunlu olmayan bu çözüm yoluna İhtiyari Arabuluculuk denilmektedir. Kelime anlamı itibariyle İsteğe Bağlı, Seçimli gibi karşılığı bulunmaktadır. Bu sayede taraflar […]

Ticari Davalarda Arabuluculuk

Alternatif Çözüm Yolu olarak tanımlanan Arabuluculuk ülkemizde 2013 yılında gündeme gelmiş olup ihtiyari olarak uygulansa da daha sonraları kanun değişiklikleri ile bazı konularda zorunlu hale getirilmiştir. İş Hukuku ile başlayan sürecin ardından 01.01.2019 tarihinden itibaren Ticari Davalarda Arabuluculuk da zorunlu hale gelmiş olup çözüm sağlanmasında Uzman Arabuluculuk şimdilik getirilmemiştir. Başlangıç olarak tarafların sürece alışmaları zor […]

Arabuluculuk Ücreti

Her ne kadar gelenek ve göreneklerimize göre de resmi olmayan arabulculuk yapılsa da resmi olarak kanunlara uygun bir şekilde yapılan işlemler ücrete tabi olmaktadır. Bu sebeple de her sene belirlenen ve resmi gazetede yayınlanan arabuluculuk ücreti tarifesi yayınlanmaktadır. Bu tarifenin altında iş yapılması kanuna aykırı olup eğer sözleşme yapıldıysa ücret kısmı yok hükmündedir. Dikkat edilmesi […]

Arabuluculuk Sınavı Başarı Belgesi

Arabuluculuk Sınavı

Arabuluculuk Sınavı, Arabuluculuk Daire Başkanlığı tarafından yapılan ve arabuluculuk Siciline kayıt için gerekli olan şartlardandır. Başarı sağlanmadan arabulucu olunamamaktadır. Nasıl, Ne zaman ve ne şekilde yapılacağı, geçme notu, puanlama sistemi v.s. gibi tüm hususlar başkanlığın takdirindedir. Sınav, Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu Yönetmeliğinin 3. Kısım, 2. Bölümünde anlatılmıştır. Arabuluculuk Sınavı Başvurusu Her sınavda olduğu gibi başvurunun […]

Arabulucu Kübra YILDIZ ÇOLAK

Nasıl Arabulucu Olunur?

Nasıl Arabulucu Olunur sorusu sıklıkla bu sürece dahil olananlar tarafından araştırılmaktadır. Bunun yanı sıra Arabulucular Kamu çalışanı mı, serbest çalışan mı, görevler nasıl geliyor gibi akla takılan sorular da mevcuttur. Bu konuların cevapları daha sonraki yazılarımızda detaylı olarak açıklanacak olup öncelikle konu başlığımıza ilişkin bazı açıklamalar yapmak faydalı olacaktır. Nasıl Arabulucu Olunur Cevabı Arabulucu Olmanın […]

Uzman Arabulucu Belgesi

İş Hukuku Uzman Arabulucu

7036 Sayılık İş Mahkemeleri Kanunu ile değişen yargılama süreci ile bağlantılı olarak İş Hukuku Uzman Arabulucu olmak isteyenler ile ilgili yapılan çalışmalar gündeme gelmiştir. Genel Anlamda Arabuluculuk yapanlar İş Hukukunda çalışmak ve Arabuluculuk Merkezlerinden görev almak istediklerinde Uzmanlık eğitimi almak zorundadırlar. Eğitimi vermek için ise Arabuluculuk Daire Başkanlığından yetki alınması gerekmektedir. Genelde Üniversiteler ve Barolar […]