İş Hukuku Uzman Arabulucu

7036 Sayılık İş Mahkemeleri Kanunu ile değişen yargılama süreci ile bağlantılı olarak İş Hukuku Uzman Arabulucu olmak isteyenler ile ilgili yapılan çalışmalar gündeme gelmiştir. Genel Anlamda Arabuluculuk yapanlar İş Hukukunda çalışmak ve Arabuluculuk Merkezlerinden görev almak istediklerinde Uzmanlık eğitimi almak zorundadırlar. Eğitimi vermek için ise Arabuluculuk Daire Başkanlığından yetki alınması gerekmektedir. Genelde Üniversiteler ve Barolar […]

Nasıl Arabulucu Olunur?

Nasıl Arabulucu Olunur sorusu sıklıkla bu sürece dahil olananlar tarafından araştırılmaktadır. Bunun yanı sıra Arabulucular Kamu çalışanı mı, serbest çalışan mı, görevler nasıl geliyor gibi akla takılan sorular da mevcuttur. Bu konuların cevapları daha sonraki yazılarımızda detaylı olarak açıklanacak olup öncelikle konu başlığımıza ilişkin bazı açıklamalar yapmak faydalı olacaktır. Arabulucu Olmanın Şartları Arabulucu Olmanın Şartları […]

Arabuluculuk Sınavı

Arabuluculuk Sınavı, Arabuluculuk Daire Başkanlığı tarafından yapılan ve Arabuluculuk Siciline kayıt için gerekli olan şartlardandır. Başarı sağlanmadan arabulucu olunamamaktadır. Nasıl, Ne zaman ve ne şekilde yapılacağı, geçme notu, puanlama sistemi v.s. gibi tüm hususlar başkanlığın takdirindedir. Sınav, Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu Yönetmeliğinin 3. Kısım, 2. Bölümünde anlatılmıştır. Sınav Başvurusu Her sınavda olduğu gibi başvurunun da […]