İhtiyari Arabuluculuk

Toplumda yıllardır geleneksek olarak uygulansa da Hukuk Sistemimize giren 6325 Sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu resmileştikten sonra Ticari ve İş Hukuku uyuşmazlıklarda ön başvuru zorunlu hale getirilmiştir. Bir çok dava türünün bu şekilde çözüme kavuşturulabileceği zorunlu olmayan bu çözüm yoluna İhtiyari Arabuluculuk denilmektedir. Kelime anlamı itibariyle İsteğe Bağlı, Seçimli gibi karşılığı bulunmaktadır. Bu sayede taraflar […]

Arabulucu Kübra YILDIZ ÇOLAK

Nasıl Arabulucu Olunur?

Nasıl Arabulucu Olunur sorusu sıklıkla bu sürece dahil olananlar tarafından araştırılmaktadır. Bunun yanı sıra Arabulucular Kamu çalışanı mı, serbest çalışan mı, görevler nasıl geliyor gibi akla takılan sorular da mevcuttur. Bu konuların cevapları daha sonraki yazılarımızda detaylı olarak açıklanacak olup öncelikle konu başlığımıza ilişkin bazı açıklamalar yapmak faydalı olacaktır. Nasıl Arabulucu Olunur Cevabı Arabulucu Olmanın […]

Arabuluculuk Sınavı Başarı Belgesi

Arabuluculuk Sınavı

Arabuluculuk Sınavı, Arabuluculuk Daire Başkanlığı tarafından yapılan ve arabuluculuk Siciline kayıt için gerekli olan şartlardandır. Başarı sağlanmadan arabulucu olunamamaktadır. Nasıl, Ne zaman ve ne şekilde yapılacağı, geçme notu, puanlama sistemi v.s. gibi tüm hususlar başkanlığın takdirindedir. Sınav, Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu Yönetmeliğinin 3. Kısım, 2. Bölümünde anlatılmıştır. Arabuluculuk Sınavı Başvurusu Her sınavda olduğu gibi başvurunun […]